INTER-PART SERVICE S.R.L.

1. Notificare deschidere procedura generală a insolvenței INTER-PART SERVICE SRL
2. Proces verbal adunare asociati 19.10.2015 Inter-Part Service SRL
3. Raport art. 92 INTER-PART SERVICE SRL
4. Raport art. 97 INTER-PART SERVICE SRL
5. Decizie Inventariere INTER-PART SERVICE SRL
6. Convocare Adunarea creditorilor INTER-PART SERVICE SRL 21.12.2015
7. Tabel preliminar nr. 1 INTER-PART SERVICE SRL

8. Raport de activitate nr. 1

9. Proces verbal al ședinței Adunării creditorilor din data de 21.12.2015

10. Convocare Adunarea creditorilor pentru data de 06.01.2016

11. Proces verbal al ședinței Adunării creditorilor din data de 06.01.2016

12. Tabel definitiv al creanțelor

13. Raport de activitate nr. 2

14. Raport de activitate nr. 3

15. Anunț privind depunerea Raportului de evaluare a activelor aparținând debitoarei INTER-PART SERVICE S.R.L.

16. Proces verbal al Adunării generale a asociaților

17. Anunț privind depunerea planului de reorganizare

18. Proces verbal al ședinței Adunării creditorilor din data de 23.03.2016

19. Raport de activitate nr. 4

20. Convocare Comitet creditori pentru data de 28.06.2016

21. Proces verbal al ședinței Comitetului creditorilor din data de 28.06.2016

22. Convocare Comitet creditori pentru data de 12.09.2016

23. Raport de activitate nr. 5

24. Convocare Comitetul creditorilor pentru data de 12.09.2016

25. Proces verbal al Comitetului creditorilor din data de 12.09.2016

26. Raport de activitate nr. 6

25. Convocare Comitet creditori pentru data de 16.12.2016

26. Raport de activitate nr. 7

27. Proces verbal al ședinței Comitetului creditorilor din data de 16.12.2016

28. Convocare Comitetul creditorilor pentru data de 19.04.2017

29. Raport de activitate nr. 8

29. Proces verbal al Comitetului creditorilor din 19.04.2017

30. Convocare Comitetul creditorilor pentru data de 27.07.2017

31. Raport de activitate nr. 9

32. Proces verbal al Comitetului creditorilor din data de 27.07.2017

30. Convocare Comitetul creditorilor pentru data de 29.09.2017

32. Proces verbal al Comitetului creditorilor din data de 29.09.2017