MIB GROUP BTL S.R.L.

Societatea MIB GROUP BTL S.R.L. a luat ființă la data de 04.03.2014, în jud. Ilfov, având număr de ordine la Registrul Comerțului J23/615/2014, Cod de identificare fiscală RO 31300180, ca și societate cu răspundere limitată.

In baza Încheierii din data de 26.10.2017 pronunțată de Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul nr. 3180/93/2017, am fost numit administrator judiciar al MIB GROUP BTL S.R.L.în insolvența, in insolvency, en procedure collective, cu atribuțiile prevăzute de art. 58 rap. la art. 87 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014 precum si cele prevăzute de judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii.

  1. Notificare deschidere procedura generală a insolvenței MIB GROUP BTL S.R.L.