MIB GROUP BTL S.R.L.

Societatea MIB GROUP BTL S.R.L. a luat ființă la data de 04.03.2014, în jud. Ilfov, având număr de ordine la Registrul Comerțului J23/615/2014, Cod de identificare fiscală RO 31300180, ca și societate cu răspundere limitată.

In baza Încheierii din data de 26.10.2017 pronunțată de Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul nr. 3180/93/2017, am fost numit administrator judiciar al MIB GROUP BTL S.R.L.în insolvența, in insolvency, en procedure collective, cu atribuțiile prevăzute de art. 58 rap. la art. 87 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014 precum si cele prevăzute de judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii.

  1. Notificare deschidere procedura generală a insolvenței MIB GROUP BTL S.R.L.
  2. Proces verbal al adunării asociaților MIB GROUP BTL S.R.L. din data de 03.11.2017
  3. Raportul întocmit în conf. cu prev. art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind propunerea de continuare a perioadei de observație
  4. Raportul întocmit în conf. cu prev. art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind cauzele și împrejurările ce au determinat starea de insolvență a debitoarei MIB GROUP BTL S.R.L.
  5. Raport de activitate nr. 1
  6. Tabel preliminar nr. 1 al creanțelor născute în averea debitoarei MIB GROUP BTL S.R.L.
  7. Convocare adunarea creditorilor pentru data de 04.01.2018
  8. Proces verbal al ședinței Adunării creditorilor debitoarei MIB GROUP BTL S.R.L. din data de 04.01.2018