Servicii

litigii

DĂM FINALITATE LITIGIILOR:

 • civile, comerciale, contencios administrativ, de dreptul muncii, de transport, vamal, societar, etc.;
 • reprezentări şi asistări în domeniul penal (atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti);
 • arbitraj;
 • dreptul familiei.

Recuperări creanţe civile provenind din:

 • împrumuturi nerestituite la scadenţă;
 • constituirea unor gajuri şi ipoteci;
 • plata unor drepturi salariale;
 • plata unor lucrări de antrepriză;
 • datorii provenind din moşteniri, contracte de închiriere, vânzare – cumpărare, etc.
recuperari-creante-comerciale
recuperari-creante-civile

Recuperări creanţe comerciale provenind din:

 • refuzul unor societăţi de asigurare de plată a despăgubirii asigurate;
 • refuzul unor angajatori de plată a salariilor către angajaţi;
 • refuzul magazinelor de despăgubire a consumatorilor;
 • refuzul unor societăţi bancare de eliberare a unor sume de bani;
 • neplata unor sume de bani aferente unor contracte de închiriere, de prestări servicii, de vânzare etc;
 • neplata unor sume reprezentând drepturi de autor;
 • neplata unor sume de bani provenind din cesionarea unor acţiuni la diverse societăţi comerciale sau obligaţiuni municipale.
 • Orice alte creanţe rezultând din activitatea comercială şi nu numai.

SOCIETĂŢI COMERCIALE:

 • Consultanţă juridică în orice probleme legate de constituirea, dezvoltarea activităţii sau dizolvarea unei societăţi comerciale;
 • Întocmirea de acte constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi acte adiţionale şi hotărâri de adunări generale;
 • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru constituirea unei societăţi comerciale, precum şi pentru înregistrarea oricărei modificări sau pentru dizolvarea unei societăţi;
 • Asistenţă juridică pentru preluarea de acţiuni sau părţi sociale în societăţi deja existente, inclusiv de la diverse autorităţi publice, în cadrul procedurilor de privatizare, incluzând:
 • Asistenţă la negocierea şi semnarea contractelor;
 • Asistenţă în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor legale;
 • Asistenţă în desfăşurarea activităţii societăţilor, inclusiv la emiterea de acţiuni, ţinerea registrelor prevăzute de lege etc.;
 • Asistenţă la reorganizarea societăţilor, precum şi în procedurile de faliment, dizolvarea si lichidarea de societăţi;
 • Cesiuni si alte operațiuni societare;
 • Listarea si delistarea de pe piața de capital;
 • Fuziuni.
companies
drept

DREPT FISCAL SI BANCAR

 • Consultanţă şi asistenţă în orice probleme de natură fiscală, inclusiv probleme legate de evitarea dublei impuneri, companii off-shore;
 • Asistenţă în îndeplinirea procedurilor legale pentru obţinerea de diverse facilităţi de la autorităţile competente;
 • Consultanţă în domeniul impozitelor şi taxelor;
 • Consultanţă în legătură cu impozitarea structurilor străine în România;
 • Consultanţă în legătură cu proprietatea intelectuală în România;
 • Redactarea de contracte în legătură cu proprietatea intelectuală;
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor în legătură cu protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE PUBLICE

 • Redactarea de cereri adresate instanțelor ori unor autorităţi;
 • Asistenţă şi reprezentare în instanţă sau în faţa altor autorităţi;
 • Obţinerea de licenţe, vize pentru străini, înregistrarea partidelor politice, acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora.
 • Cereri adresate ministerelor pentru supralegalizarea înscrisurilor destinate a fi utilizate în străinătate.
companies